2015 / dom na wysoki standard

lokalizacja / BRODNICA / status / PROJEKT BUDOWLANY – REALIZACJA / zespół projektowy / architektura – MICHAł KĘDZIA / konstrukcja – BARTOSZ PESTA / instalacje – PAWEŁ TOMASZEWSKI, LESZEK DĄBROWSKI

powierzchnia działki – ok. 3000m2 / powierzchnia obiektu – ok. 400m2 / projekt 2015 / pozwolenie na budowę 2015 / realizacja 2015 – 2018

Od kilku lat znacznej zmianie uległa polityka przestrzenna okolic Brodnickiego jeziora – Niskiego Brodna. Wiele lat nie urbanizowany teren zaczął być mocno eksploatowany, i tak na przestrzeni lat pojawiły się tu nowoczesne osiedla mieszkalno – apartamentowe oraz coraz więcej budynków jednorodzinnych. W tej części miasta mieszkają też najzamożniejsi Brodniczanie. Działka Inwestora spełnia wszystkie wymogi idealnej lokalizacji – południowo – zachodnia ekspozycja z widokiem na jezioro, odseparowanie od ruchliwej ulicy, sąsiedztwo lasu oraz dostęp do jeziora.