Pracujemy nad projektem rozbudowy budynku wielorodzinnego w bydgoskiej zabudowie miejskiej. Modernistyczna willa znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i każde działanie inwestycyjne wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Przygotowaliśmy projekt koncepcyjny i czekamy na akceptację.