Strategicznymi zwykliśmy nazywać inwestycje, które toczą się latami, z uwagi na różnorodną problematykę procesu budowlanego. Do niektórych projektów trzeba mieć anielską cierpliwość i niezwykłą determinację. Obecnie pracujemy nad projektem zabudowy miejskiej w Toruniu. Miasto szachulcowej zabudowy i pięknych starówek jest trudnym terenem do pracy dla architekta z uwagi na szeroko rozumianą ochronę konserwatorską. Planujemy budynek mieszkalny w miejscu starej zabudowy, trwają prace nad strategią rozwiązywania problemów związanych z ochroną zabytków.