2018 / quadrat

lokalizacja / BRODNICA / status / PROJEKT BUDOWLANY – REALIZACJA / zespół projektowy / architektura – MICHAŁ KĘDZIA / konstrukcja – BARTOSZ PESTA / instalacje – PAWEŁ TOMASZEWSKI

powierzchnia działki – ok. 1000m2 / powierzchnia obiektu – ok. 3 x 120m2  / projekt 2018 / pozwolenie na budowę 2018 / realizacja 2018 – 2019

Projekt budynku wielorodzinnego – modułowego, skonstruowanego przy użyciu kontenerów transportowych HC40. Przy realizacji projektu pojawiły się dwa priorytety. Pierwszym było użycie do wykonania konstrukcji nośnej budynku kontenerów stalowych, które będą determinowały swoimi gabarytami dalsze działania projektowe. Drugi priorytet polegał na takim zaprojektowaniu budynku, aby można było go wybudować w trzech etapach. Obiekt docelowo składa się zatem z 3 części szeregowo ze sobą połączonych. W każdym z segmentów znajdują się 4 mieszkania, po dwa na każdą kondygnację. Mieszkania będą przeznaczone na wynajem, ich struktura jest standardowa, są to mieszkania nieduże, dwupokojowe. Układ nośny budynku wymagał jak najmniejszego skomplikowania konstrukcji, wobec tego bryła „mieszkalna” jest bardzo prosta. W myśl projektu postanowiliśmy dostawić do obiektu kilka dodatkowych kontenerów, aby podzielić, podkreślić i urozmaicić części wspólne, wejściowe, tarasy i balkony. Dzięki temu prostemu zabiegowi powstał nie-nudny obiekt architektoniczny, który przez użycie stalowych elementów konstrukcyjnych charakteryzuje się niesztampową, jak na budynki mieszkalne, architekturą.