2010 / zagospodarowanie przestrzeni publicznej w pogorzelicy

lokalizacja / POGORZELICA / status / KONCEPT / zespół projektowy / MICHAŁ KĘDZIA, MACIEJ DUMIN

Celem zorganizowanego konkursu były próby znalezienia ciekawego pomysłu na zaaranżowanie zdegradowanej obecnie przestrzeni centralnej w nadmorskiej osadzie . Wieś latem jest jednym z wielu turystycznych ośrodków zlokalizowanych na zachodnim wybrzeżu polskiego bałtyku . Założenia konkursowe wymagały znalezienia ciekawego rozwiązania pod względem architektonicznym dla zalesionych terenów wydmy sąsiadującej z plażą . Projekt zakłada funkcjonalne oraz kompozycyjno – widokowe połączenie przestrzeni lasu z plażą poprzez wprowadzenie układu pomostów widokowych prowadzących z głębi lasu poprzez kompleks funkcji usługowo – rekreacyjnych, takich jak amfiteatr, pawilony handlowe, place zabaw itd. całość założenia zakładała jednolitą stylistykę architektoniczną celem stworzenia ciekawej wizytówki miejsca.