Kończymy pracę nad koncepcją zabudowy wielorodzinnej w niewielkiej miejscowości w powiecie golubskim. Wspólnie ze zleceniodawcą zaprojektowaliśmy zespół dwóch budynków mieszkalnych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Jak to w koncepcji, architektura jest ciekawa, czy zbyt wymagająca dla możliwości inwestora, okaże się na etapie realizacji.