Pracujemy nad koncepcją budynku biurowego będącego potencjalną wizytówką firmy o profilu produkcyjno-przemysłowym. Zadanie jest ciekawe z uwagi na specyfikę działalności przedsiębiorstwa. Budynek ma mieć dwie kondygnacje, ciekawą architekturę i ekologiczną charakterystykę.