Wizyta na budowie zespołu domków dla letników. Stan zaawansowania pozwala już ocenić układ, formę oraz wielkość projektowanych budynków. Zapowiada się na bardzo ciekawy zespół wypoczynkowy, dodatkowo, równolegle powstaje całą infrastruktura dla potrzeb letników. W przyszłym roku na pojezierzu brodnickim pojawi się bardzo ciekawa alternatywa wypoczynkowa, w opozycji do nudnych, klasycznych ośrodków wypoczynkowych.